Działania promujące na rynkach zagranicznych marki produktowe INFIMED Sp. z o.o. w branży sprzętu medycznego

INFIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. "Działania promujące na rynkach zagranicznych marki produktowe INFIMED Sp. z o.o. w branży sprzętu medycznego". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs nr 6/2020).

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży sprzętu medycznego, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą.

Wybrane w projekcie 8 rynków perspektywicznych to kraje: Meksyk, USA, Japonia, Tajlandia, Wietnam, ZEA, Kazachstan, Rosja

Zakres projektu obejmuje poniższe działania promocyjne:

(I) stoiska na imprezach targowych:

 • 1 x Medic East Kenia 2020

 • 2 x Medica Niemcy 2020 i 2022

 • 1 x Medic West Africa Nigeria 2021

 • 1 x Medical Fair Thailand Tajlandia 2021

 • 2 x Arab Health ZEA 2021 i 2022

 • 1 x FIME USA 2021

 • 1 x MEDtec Japonia 2021.

(II) misje wyjazdowe:

 • 1 x Meksyk 2020

 • 1 x Rosja 2020 - połączona z wizytacją targów Zdravookhraneniye

 • 1 x Kazachstan 2021 - połączona z wizytacją targów KIHE

 • 1 x Wietnam 2021 - połączona z wizytacją targów Medi Pharm Expo Cho Hi Minh.

Realizacja projektu sfinansowana zostanie ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym promocja produktów na 8 rynkach perspektywicznych (Meksyk, USA, Japonia, Tajlandia, Wietnam, ZEA, Kazachstan, Rosja), zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu, a tym samym eksportu ogółem.

Efekty ilościowe: liczba kontraktów handlowych zagranicznych (13), przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu (a tym samym eksportu ogółem): 64 991 405 zł, udział w 9 imprezach targowych w charakterze wystawcy, udział w 4 misjach wyjazdowych (w tym 3 połączonych z wizytacją targów).

Efekty jakościowe: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, promocja produktów na rynkach perspektywicznych, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, zdobycie nowych klientów, podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej, wzrostu przychodów z eksportu oraz wypromowania produktów na rynkach zagranicznych.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty:

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 13 [szt.]

 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 64 991 405 [zł]

 • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 64 991 405 [zł]

wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 561 400.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 421 050.00 PLN

adres INFIMED Sp. z o.o.
ul. Kabaty 1,
34-300 Żywiec,
Polska
tel/fax +48 33 861 40 96
email office@infimed.pl
NIP 553-251-29-67
REGON 243274947
KRS 0000463933
 
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego: 500 000 PLN
bank Bank Spółdzielczy
w Węgierskiej Górce
SWIFT POLUPLPR
 
78 8131 0005 0016 2492 2000 0010 PLN
PL02 8131 0005 0016 2492 2000 0020 EUR
PL23 8131 0005 0016 2492 2000 0030 USD

© 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: strony internetowe